skip to Main Content
Yurtsuz İmparator Vahdeddin

Yurtsuz İmparator Vahdeddin

“Bu durumdan dolayıdır ki, bugün ben ve hanedan üyeleri çaresiz, korumasız, parasız pulsuz bir halde yahut kimi Avrupa’da, kimi Suriye’de ümitleri zincire vurulmuş bir şekilde, ama tümü sefalet içerisinde yaşamaya mahkûm olmuş bir durumdadır.”

Sultan Vahdeddin

Prof. Dr. Metin Hülagü’nün kaleme aldığı bu değerli eserde hem şahsiyeti hem de izlemiş olduğu siyaseti bakımından son derin en önemli isimlerinden biri olan Sultan Vahdeddin’in hayatı, karakteri, İngiltere’ye iltica edişi ve İstanbul’dan ayrılışı gibi hususlar yanında Saltanat’ın kaldırılışı, Veliahd Abdülmecid Efendi’nin halife seçilmesi, Hilafet’in ilgası ve Osmanlı Hanedanı’nın sınır dışı edilmesi ve maddî yardım arayışları konuları üzerinde duruluyor.

Tarihin karanlıkta kalan birçok noktasına ışık tutacak ve beraberinde yeni tartışmalar başlatacak olan eser, İngiliz Dışişleri Arşivi‘nde uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü…

– Sultan Vahdeddin neden Osmanlı topraklarını terk etti?

– Mustafa Kemal′in saraydaki casusları kimlerdi?

– Sultan Vahdeddin’in Mekke’de yayımladığı beyanname…

– İtalya′nın faşist lideri Mussolini Sultan Vahdeddin′e niçin para teklif etti?

– Sultan Vahdeddin’in el yazısıyla dünya liderlerine yazdığı mektuplar…

– Osmanlı Hanedanı′nın sürgünde yaşadıkları acı olaylar…

Ve daha birçok sorunun cevabı BELGELERİYLE bu kitapta…

Yurtsuz İmparator Vahdeddin

Satış Noktaları

Back To Top