skip to Main Content
Zor Çocuk Yoktur

Zor Çocuk Yoktur

Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Onların herhangi bir şeyden mahrum olmasını, hayatlarında zorluk yaşamalarını, hatta “ayaklarının taşa değmesini” bile istemeyiz. Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın, bizim mahrum kaldığımız her şeye rahatça ulaşabilsinler isteriz. Ancak bütün bunları yaparken, onların yetiştirilmesi konusunda zaman zaman ölçüyü kaçırdığımız noktalar olur. Aslında çocuklarımızın edindikleri çeşitli olumsuz davranışların temelinde, yanlış uygulanan eğitim yöntemleri veya onlarla hatalı biçimde kurulan ebeveyn-çocuk ilişkisini yatmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin Peker, çocuğun doğduğu zamandan itibaren aileyle kurduğu bağ, aşırı hoşgörülü veya aşırı koruyucu tutum, ödül ve cezada ölçü, çocuklar arasında ayrım yapma, çocuğun kişiliğini olumlu yönde gelişmeye teşvik etme, ona haram ve helal inancını kazandırma gibi birçok konuda somut ve doyurucu cevaplar veriyor. Kısacası bu rehber kitap, çocuklarda görülen olumsuz davranışların pozitif disiplin yöntemleriyle nasıl önlenebileceğini anlatıyor.

Anne babalar “zor ebeveyn” olmadıkça, “zor çocuk” da yoktur!

Çocuk eğitiminin “dünyanın en zor işi” olduğunu düşünen ebeveynlere ithafen: Zor Çocuk Yoktur.

Zor Çocuk Yoktur

Kitaptan Alıntılar

Pozitif disiplin, çocuğun kişiliğine ve özsaygısına zarar vermeden, istenilen kuralları ve davranışları ona benimsetme anlayışıdır. Böylece çocuk hem kuralları benimser, olumlu kişilik özelliklerine sahip olur, hem de bu özellikler onda kalıcılık kazanır, yalnız başına kaldığı zaman da kendini denetleyebilir, disipline edebilir ve sağlıklı tutumlar geliştirir.
Çocuğun sadece bedensel gelişiminde değil, sosyal, duygusal, ahlaki ve dini gelişiminde de ailenin rolü oldukça fazladır.
Aile, çocuğa kimlik kazandırır ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Çocuğu bireycilikten kurtararak sosyalleştirdiği gibi, onu yalnızlıktan ve ruhsal boşluktan da kurtarır. Çocuğa toplumun bir elemanı olduğu bilincini kazandırır, sorumluluk duygusu aşılar.
Sevgi yetersizliği ile büyüyen çocuk, aşağılık duygusuna sahip olur. Kendine güveni olmaz. Başkalarının yönlendirmesiyle hareket eder. Arkadaşlarının ve çevresindeki kişilerin sevgisini kazanabilmek için suç da olsa her davranışı yapmaya hazırdır. İçe dönük ya da saldırganlık gibi olumsuz davranışlar gösterir.

Satış Noktaları

Back To Top