skip to Main Content

1995 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede Psikiyatri ihtisasını tamamladı. Birçok hastane ve klinikte görev yaptı.
Yıllardır travma terapileri ve EMDR terapisi üzerine çalışmaktadır. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu, bağımlılık, panik bozukluğu, fobiler, depresyon, obsesif kompülsif bozukluk (OKB), şizofreni, bipolar bozukluk gibi ruhsal sorunlarla çalışmaktadır. Psikoterapide Dinamik ve Bilişsel Davranışçı terapilerin yanı sıra travma ve EMDR terapisini benimsemiştir.
Türkiye’de Geleneksel Tıp anlayışının sembolü olan “Müzik Terapi” yöntemini evrensel normlara uygun şekli ile gündeme taşımıştır. Müzik Terapi üzerine dersler ve konferanslar vermiş, radyo ve televizyon programları yapmıştır. Kurmuş olduğu Türk Tedavi Mûsikîsi Uygulama ve Araştırma Topluluğu TÜTEM ile Müzik Terapi konseptli konserler vermiştir.

Klasik Türk Mûsikîsinin önemli icrâcılarından biri olan Çoban, hekim musikişinaslık müessesesinin önemli temsilcileri olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Prof.Dr. Alâeddin Yavaşca, Prof.Dr. Selahattin İçli ve Prof.Dr. Ali Rıza Kural gibi değerli isimlerden istifade etmiştir. TRT İstanbul Radyosu’nda bir dönem ses sanatçısı olarak görev almış ve birçok önemli mûsikîşinasla çalışmıştır. “Bizden Nağmeler” isimli televizyon programını ve Sadun Aksüt ile “Muhabbetnağme” isimli radyo programını yapmıştır. Câna Şifa Nağmeler, Romantik Dönem Bestekârları, Zencîr-i Meşk, Meşk-i Safâ, Ey Gönül isimli albümleri vardır.

İcrâcılığının yanı sıra bestekârlığı da olan Dr.Çoban dînî ve lâ-dînî birçok besteye imza atmıştır.

Üniversitelerde psikoloji ve müzik terapi derslerinin yanı sıra Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda Dînî Mûsikî ve Türk Mûsikîsi Repertuar dersleri vermiştir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan sorumlu Rektör Danışmanlığı, Haliç Üniversitesi Akademik Direktörlüğü, Haliç Konservatuarı Direktörlüğü ve Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
Evli ve iki çocuk babası olan Çoban, halen kendisine ait psikiyatri merkezinde psikiyatr ve psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yazarın Kitapları

Back To Top