skip to Main Content
1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 1994’te yüksek lisans, 2001’de doktorasını tamamladı. İki yıl İngiltere’de kütüphane ve arşiv çalışmaları yapan Ali Satan, 2012 yılında doçent oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Ali Satan; Türk ve İngiliz Belgelerinde Halifeliğin Kaldırılışı, Son Halife Abdülmecid Efendi, İstanbul’un Son Yüz Yılı, Tanıkların Diliyle Kıbrıs Olayları (1955-1983) (Erdoğan Şentürk ile), 100 Soruda Birinci Dünya Savaşı, 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri (Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile) kitaplarını yazmıştır. Ayrıca İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye 1920-1926 (6 cilt), Irak’ta İngiliz İşgal Yönetimi 1914-18, Milli Tarihin İnşası (Prof. Dr. Ahmet Şimşek ile), Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri (Prof. Dr. Necdet Öztürk ile) ve Modern Türkiye Tarihi (Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu ile) kitaplarını da derlemiştir. 2003 yılında Türk Savaş Esirlerinin konu edildiği Bekle Beni Vatan, 2008 yılında TRT’de Dünden Yarına Kıbrıs (7 Bölüm), 2013’te Osmanlı’da Ulaşım (8 Bölüm) belgesellerinin metin yazarlığı ve danışmanlığını yapan Ali Satan, TRT İstanbul Radyo ve Televizyonlarında tarih programları hazırlayıp sunmuştur. Yazar, Cumhuriyet’e geçiş ve Cumhuriyet dönemi siyasi ve sosyal tarihi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Yazarın Kitapları

Back To Top