skip to Main Content
1952 doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Adana ve Tarsus’ta tamamladı. Tarsus Lisesi’nden sonra (1969) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyasi İlimler - Maliye Disiplinleri’nden mezun oldu (1973). Doktorasını aynı fakültede Siyaset Bilimi alanında verdi (1979). 1980-1981 yıllarında doktora sonrası çalışmalar için University of Iowa’da (ABD), 1988-1989 yıllarında Fulbright burslusu olarak Ohio State University’de bulundu. 1984’de Doçent, 1989’da Profesör oldu. Demokrasi Teorisi, Siyaset ve Din Sosyolojisi, Siyaset Psikolojisi alanlarında çalışmaktadır. Halen Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Yazarın Kitapları

Back To Top