skip to Main Content
1936’da İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki yıl öğrenim gördükten sonra Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti ve oradan mezun oldu.

1954’te Türk Sanatı dergisinin hikâye yarışmasında birincilik kazandı. Aynı tarihte basın hayatına girdi. Türk Dünyası dergisini yayımladı ve yönetti. Türk Kültürü, Cultura Turcica, Millî Yol, Millî Işık, Türk Edebiyatı dergilerinde yazıları yayımlandı. Akşam, Tan, Ortadoğu ve Tercüman gazetelerinde köşe yazıları yazdı; Ocak gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Avrupa Türkleri için Bayrak dergisini yayımlayıp yönetti.

1976’da Millî Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ile birlikte Tarih Lise I ve Lise II ders kitaplarını yazdı. 1989’dan sonra tarih ders kitapları yazmaya devam etti.

Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, Yugoslavya’da Müslüman Türk’e Büyük Darbe, Tanıdığım Atsız, Üç Makale, Küp Kafalı Çocuk, Sessiz Bir Ses, Kırık Kanatlı Jöntürk ve Işıklı Hayatlar eserleri arasındadır. Evlidir. Bir oğlu, bir kızı vardır.

Yazarın Kitapları

Back To Top