skip to Main Content
1887 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Dördüncü Kadınefendi Müşfika Hanımefendi’dir. 27 Nisan 1909’da II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi üzerine, babası ve ailesiyle birlikte bir süre Selânik’te Alâtini Köşkü’nde gözetim hayatı yaşadı. 1924’te hanedan üyeleriyle birlikte yurt dışına çıkarıldı. 28 yıl Paris’te yaşadıktan sonra 1952’de hanedanın kadın mensupları için çıkarılan afla İstanbul’a döndü. 1960’ta yayımladığı anıları, Abdülhamid’in kişiliği ve aile hayatına ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. 1961 yılında İstanbul’da öldü. Prens Ahmet Nami Bey ile evliliğinden Ömer Nami, ve Osman Nami, Mehmet Ali Rauf Bey ile ikinci evliliğinden Abdülhamid Rauf adlı oğulları oldu.

Yazarın Kitapları

Back To Top