skip to Main Content
Doktorasını Chicago Üniversitesi’nde yaptı. Uzun yıllar Londra Üniversitesi SOAS'ta çeşitli dersler verdi. Halen Arizona Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi’nde Direktör ve Profesör olarak görev yapıyor. Son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim politikalarını konu alan iki çalışması “Mekteb-i Hümayun” ve “Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek” isimleriyle Türkçeye çevrildi.

Yazarın Kitapları

Back To Top