skip to Main Content
10 Nisan 1883’te Doğu Rumeli’de Eski Zağra’da doğdu. Sofya Üniversitesi'nde arkeoloji ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1938'de milli eğitim bakanlığına, Şubat 1940'ta başbakanlığa getirildi ve Bulgaristan'ın siyasal bakımdan Almanya'ya yaklaşmasına katkıda bulundu. Almanlar Romanya'yı, Güney Dobruca'yı Bulgaristan'a vermeye zorladı. Alman birlikleri Bulgaristan'da üslendiler ve Yunanistan ile Yugoslavya'ya karşı giriştikleri harekâtlar için bu üslerden yararlandılar.23 Ağustos 1943'te Çar III. Boris'in esrarengiz biçimde öldü. Yerine geçen altı yaşındaki Prens Simeon reşit olana değin naipler konseyi yönetimi devraldı. Filov da Naipler Konseyi'nin üyesi oldu. Eylül 1944'te Sovyet birliklerinin Bulgaristan'a girmesinden sonra kurulan hükümet tarafından tutuklandı. 1996'da, Bulgar Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında verilmiş idam kararı iptal edildi.Arkeolog olarak Trakya'daki tümülüs ve kubbeli mezarlarda araştırmalar yaptı ve Trebenişte hazinesinin keşfiyle ilgili bilgiler yayımladı (1927). Bulgar Arkeoloji Müzesi Müdürü sıfatıyla 1911-18 yılları arasında Doğu Trakya, Ege ve Vardar Makedonyası'nı kapsayan bölgelere yaptığı gezilerin günlükleri Rumeli'nin Esaret Günleri adıyla yayımlandı. 1 Şubat 1945’te Sofya’da hayata veda etti.

Yazarın Kitapları

Back To Top