skip to Main Content
1971’de Osmaniye Kadirli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 1991’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih öğretmenliği programından mezun oldu. Yüksek Lisansını şer‘iye sicillerine dayalı olarak Trabzon’un toplumsal ve ekonomik tarihi, doktorasını ise son dönem Osmanlı işçi hareketleri üzerine yaptı. Doktora sonrasında ağırlıklı olarak Osmanlı hanedanı ile ilgili hususlarda çalıştı. Hanedan hukuku ve şehzadelerle ilgili çeşitli yayınlar yaptı. Çalışmaları Belleten, Bilig, Toplumsal Tarih ve Türk Dünyası Araştırmaları gibi dergilerde yayımlandı. Halen Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top