skip to Main Content
1966 İstanbul doğumlu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 17. Yüzyıl Osmanlı maliyesi üzerine yaptığı doktora çalışmasını 1999 yılında tamamladı. Yayınları arasında, 2004 yılında Osmanlı maliyesinin 17. Yüzyılın sonlarında uygulamaya koyduğu hususi bir vergi toplama biçimi olan malikane rejiminin ilk yıllarını ele alan “Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması” isimli kitabı neşredildi. 2006 yılında Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini konu alan “Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler” isimli iki ciltlik bir eser hazırladı. Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top