skip to Main Content
İstanbul’da doğan Füsun Türkmen, Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, ABD’de George Washington Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü’nü iftiharla bitirdi. Doktorasını, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi Yüksek Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde “ABD Başkanı Carter’in SSCB’ye Yönelik İnsan Hakları Politikası” konusundaki teziyle tamamladı. Türkiye, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde muhtelif bilimsel makale ve kitap bölümleri yayımlanmış ve 2006 yılında İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale adlı bir kitabı çıkmış olan Türkmen, 2010-2011 döneminde Global İlişkiler Forumu adlı düşünce kuruluşuna bağlı “Türkiye-ABD Çalışma Grubu”nun eşbaşkanlığını yürütmüştür. Galatasaray Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü ve Üniversite’nin Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olan Doç. Dr. Füsun Türkmen, Siyasî İlimler Türk Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Siyasî İlimler Derneği İnsan Hakları Araştırma Komitesi Başkanı’dır.

Yazarın Kitapları

Back To Top