skip to Main Content
Gültekin Yıldız Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde başladığı akademik tarih öğrenimini, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. On yılı aşkın bir zamandır, son dönem Osmanlı ordusunun tarihi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Doktora tezine dayanan Neferin Adı Yok: Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum başlıklı kitabının yanı sıra; Osmanlı askerî tarihinin metodolojisi üzerine incelemeleri bir araya getiren Osmanlı Askerî Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar&Yeni Yaklaşımlar başlıklı bir derlemesi de mevcuttur (Cevat Şayın ile birlikte; İstanbul, 2012). Ayrıca, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi askerî tarihi üzerine Türkçe ve İngilizce makaleleri ile kitap parçaları da kaleme almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top