skip to Main Content
1970 Antalya-Cevizli doğumludur. 1991’de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1994’ten bu yana IBM (International Business Machines)’de çalışmakta ve Teknik Destek Hizmetleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2012’de mezun oldu. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı ve “Towards the Revolution of 1908: Assassination of Şemsi Paşa” isimli yüksek lisans tezi ile 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi Bilim Dalı’nda doktora programına kabul edildi. Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere kırk civarında ülkeye seyahat etmiş, tarihî ve kültürel mekanları yerinde inceleme fırsatı bulmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları

Back To Top