skip to Main Content
21 Mayıs 1977’de Ezine’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Kırklareli 60. Yıl Sağlık Meslek Lisesi’ne gitti. Bu okuldaki dört yıllık eğitiminden sonra Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. 25 Haziran 1999’da mezun olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde göreve başladı. Burada Ege Üniversitesi ile birlikte açılan ortak yüksek lisans programındaki eğitimini 16 Ekim 2002’de başarıyla tamamladı. Daha sonra 16 Eylül 2003’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda başladığı doktorasını da 2010 yılında tamamladı. Ayrıca Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphane ve arşivlerde araştırma ve incelemelerde bulundu. 2012’de Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen Halil Ersin Avcı, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top