skip to Main Content
Halil Kut Paşa 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Hafız Kâmil Bey’in oğludur. Enver Paşa’nın amcasıdır. Fatih Taşmektep, Beşiktaş Abbasağa ve Hamidiye mahalle mekteplerinden sonra, Beşiktaş Askerî Ortaokulu ve Kuleli Askerî Lisesi’ni bitirdi. 13 Mart 1899’da girdiği Harp Okulu’ndan 1902 yılında teğmen, daha sonra devam ettiği Harp Akademisi’nden 11 Ocak 1905’te mümtaz yüzbaşı olarak mezun oldu. 28 Mart 1911’de kurmay oldu. Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra 3. Ordu emrinde görevlendirildi. 19 Ekim 1905’te 4. Avcı Taburu 1. Bölüğü’ne, 2 Mart 1908’de 2. Avcı Taburu’na, 7 Ağustos 1908’de Piyade Dairesi’ne, 7 Haziran 1909’da 2. Avcı Taburu Komutanlığı’na, 21 Temmuz 1909’da Mühendishane Piyade Bölüğü’ne atandı. 10 Kasım 1910’da Selanik’e gönderildi. 14 Şubat 1911’de 37. Nizamiye Alayı 2. Selanik Takip Tabur Komutanı olarak tayin edildi. 11 Ocak 1913’te 5. Nizamiye Tümeni Kurmaylığı’na, 19 Ocak 1913’te 2. Kolordu Kurmaylığı’na, 23 Ocak 1913’te İstanbul Merkez Komutanı, 29 Ocak 1913’te Genelkurmay 3. Şubesi’ne tayin edildi. 24 Şubat 1913’te Elazığ Tümen Kurmay Başkanı, 2 Nisan 1913’te Aydın Redif Tümeni emrinde Bölge Komutanı, 29 Nisan 1913’te Van Vilayeti Jandarma Alay Komutanı, 10 Ocak 1914’te İstanbul Merkez Komutan Muavini olarak atandı. 16 Aralık 1914’te 5. Seferî Kuvvetler Komutanı, Ocak 1915’te 1. Seferî Kuvvetler Komutanı, Eylül 1915’te 18. Kolordu Komutanı, 12 Ocak 1916’da Basra Vilayeti Vali Vekilliği ile Irak ve Havalisi Komutanlığı’na tayin edildi. 16 Mart 1916’da vekâleten atandığı 6. Ordu Komutanlığı’na 27 Nisan 1916’da asaleten atandı. 30 Haziran 1918’den itibaren de Şark Orduları Grubu Komutanı olarak tayin edildi. 18 Şubat 1920 tarihinde ordudan uzaklaştırıldı. 14 Temmuz 1923’te kendi isteği üzerine emekli oldu. 1911-1912 Trablusgarp, 1912-1913 Balkan, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşlarına katıldı. 20 Ağustos 1957’de vefat etti. Kabri İstanbul Yahya Efendi Mezarlığı’ndadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top