skip to Main Content
Binbaşı Halis ATAKSOR 1876 yılında Aydın’da doğdu. 1898 yılında, Harp Okulu’nu üstün derece ile bitirerek subay oldu. Önce Trablusgarp, daha sonra Balkan Harbi’ne katıldı. Söz konusu harpte, bacağından ve isabet eden şarapnel parçasıyla da gözünden yaralandı. 1908 yılında yüzbaşılığa terfi etti. Balkan Harbi’nin bitimine müteakip, 1914 yılında Çanakkale Muharebeleri’ne katıldı. Bu muharebelerde önce Seddülbahir’de 27. Alay’ın 3. Tabur’unda bölük komutanı olarak bulundu. 24-25 Nisan 1915’teki Anzak çıkartmalarında, düşmanı ilk karşılayan komutanlardan birisidir. Halis Bey bu sıfatla Çanakkale Muharebeleri’nde gösterdiği kahramanlıktan dolayı “Liyakat Nişanı” almıştır.

Halis Bey 1925 yılında emekli olmuş ve memleketi olan Kütahya’nın o zamanki kazası olan Uşak’a giderek, burada Zekiye Hanım’la evlenmiştir. Memlekete olan hizmetleri emekliliğine müteakip de devam etmiş olup, Uşak Belediyesi’nde mühendislik hizmetleri vermiş ve Cumhuriyetimizin ilk asfaltını bizzat bu vilayetimize döktürmüştür. Bu hizmetleri sırasında hastalanmış, parasızlık nedeni ile önce İzmir Valisi tarafından daha sonra da ordu tarafından tedavi ettirilmiş olup, maalesef genç sayılabilecek bir yaşta, 1933 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Yazarın Kitapları

Back To Top