skip to Main Content

Ocak 1960’ta Washington’da doğdu. Doğum adı Mark Hanson’dır. Rum-Ortodoks Hristiyan geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olarak, bu gelenek çerçevesinde Kuzey Kaliforniya’da yetişti. 17 yaşında geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından bir müddet komada kaldı. Fizik tedavisi tamamlandıktan sonraki tedavi döneminde kendi iç âlemine dönüp bir nevi inzivaya çekilerek fâniliği üzerine düşünmeye başladı. 1977 yılında Müslüman olarak Hamza Yusuf ismini aldı. Bundan sonraki on yıl boyunca başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuzey ve Batı Afrika olmak üzere İslam coğrafyasında gezdi. Farklı ülkelerde iyi bilinen âlimlerden birçok İslamî konuda icazet aldı. On yıllık yurt dışı eğitimlerinden sonra ülkesine dönerek burada Dinler Tarihi ve Sağlık Hizmetleri alanlarında diploma aldı. Bir müddet acil serviste çalıştı. 

Ardından Kaliforniya'ya yerleşen Hamza Yusuf, burada sağlık memurluğu ile karşılaştırmalı dinî ilimler eğitimleri aldı. Hastane koridorlarından sonra, eğitimci ya da konuşmacı olarak davet edildiği programlara katıldı ve nihayet hayalini kurduğu İslamî ilimler merkezini kurmak için bölgedeki diğer âlimlerle çalışmalara başladı. Dünyanın dört bir tarafında İslam hakkında konferanslar veren Hamza Yusuf, 1996’da Zaytuna Enstitüsü’nü kurdu. Batı’ya klasik İslam tablosunu sunan, İslamî ilimlerin ve geleneksel metotlarla eğitimin yeniden canlanmasını amaçlayarak her yıl çeşitli programlardan ve yaz kurslarından birçok mezun veren enstitü, 2008’de Zaytuna Collegeolarak yeniden yapılanarak Berkeley’e taşındı ve Batı’nın ilk Müslüman beşerî ilimler üniversitesi unvanını aldı Kalbin Simyası: Manevî Yaralara Çara Bulmak, (Purification of the Heart) yazarın Türkçeye kazandırılan ilk kitabıdır. 

Yazarın Kitapları

Back To Top