skip to Main Content
1961’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1983 yılında buradan mezun olarak aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı.1985’te Prof. Dr. İnci Enginün’ün danışmanlığında hazırladığı “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Türk Edebiyatı Üzerine Tenkidi Fikirleri” isimli tezle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi’nde doktora programına kaydoldu. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açtığı araştırma görevliliği imtihanını kazanarak “bir üniversite adına başka bir üniversitede eğitim gören araştırma görevlisi” statüsüyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki doktora çalışmasına devam etti. Bölümdeki öğretim elemanı ihtiyacı dolayısıyla 1988-1989 öğretim yılında doktorasını bitirmeden Kayseri’ye geldi ve Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Şubat 1990’da Prof. Dr. İnci Enginün’ün danışmanlığında hazırladığı “Türk Edebiyatı’nda Tarihî Roman” isimli çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Aynı yıl çalışmakta olduğu bölümde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Aralık 1997’de Doçent, Ağustos 2003’te Profesörlük unvanını alan Hülya Argunşah, halen aynı bölümde öğretim üyesi ve Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top