skip to Main Content
1958’de Bursa’da doğdu. İlk ve ortaokulu burada okuduktan sonra Bursa Erkek Lisesi’ne kaydoldu. 1975’te girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden 1980’de mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı bölümde tamamlayarak 1982’de yüksek mühendis unvanını aldı. Üniversite son sınıfta iken intisap ettiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli fabrikalarda, 1998 yılında emekli olana kadar mühendis subay olarak çalıştı. 1998-2014 yılları arasında İhlas Haber Ajansı’nda teknikten sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Halen TGRT Haber TV’de genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 2007’de başladığı doktora programını 2013 yılında tamamladı. “Nahîfî’nin Cevâhirü’l-Menâkıb’ı (Gencîne-i Ahlâk) (Tahlil ve Metin)” konulu tezini 26 Haziran 2013 tarihinde savunarak doktor unvanını aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan İbrahim Pazan evli ve üç çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları

Back To Top