skip to Main Content

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede doktora yaptı. Anadolu’nun çeşitli illerinde savcılık, hâkimlik görevlerinde bulundu. Emekliliğini müteakip, İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı. Bu görevdeyken Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği de ek görev olarak verildi. Bu dönemde, Yeditepe Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazar, 1990 yılından itibaren çok çeşitli yayınlarda ve akademik dergilerde makaleleri ve denemeleriyle yer aldı. 1995’ten bu yana Türk Dünyası Tarih Dergisi’nde kesintisiz olarak yazmaktadır.

Eserleri: Devlet Terörizm ve Ülke Bölücülüğü, Terörle Mücadele Kanunu ve Açıklaması, Emniyet Teşkilatı ve Görevleri, 150. Yılında Türk Polis Tarihi, Ceza Hukuku Denemeleri I ve II, Kan Gütme Saikiyle Adam Öldürme, Ülkemizde Uyuşturucu Maddeler Sorunu, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu, Kıbrıs Tarihi ve Tarihi Eserleri, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Osmanlı ve Kıbrıs Adalet Düzeni.

Yazarın Kitapları

Back To Top