skip to Main Content
1954 Erzurum doğumlu İsmet Kırpınar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. Bir süre Narman Sağlık Ocağı Hekimliği yaptı. Uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaparak Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Erzurum Numune Hastanesi’nde çalıştı. 1992 yılında psikiyatri doçenti oldu. Aynı yıl öğretim üyesi olduğu Atatürk Üniversitesi’nde 1997’de profesörlüğe atandı. Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Etik Kurul Başkanlığı gibi idari görevler dışında çok sayıda mesleki ve sosyal kuruluşlarda yönetici ve üye olarak görev yaptı. Psikiyatri konulu birçok kongrede başkan, düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında yayımlanan bilimsel dergilerde kabul edilmiş yüzden fazla yayını ve basılı kitabı vardır. Halen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmakta olan İsmet Kırpınar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları

Back To Top