skip to Main Content
Maryland Loyola Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. Aralarında Medieval Military Technology, Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century, Joan of Arc: A Military Leader ve Men in Medieval Europe’un bulunduğu birçok kitabın yazarıdır.

Yazarın Kitapları

Back To Top