skip to Main Content
1970 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini aynı üniversitede sürdürdü. 1996 yılında XIX. Yüzyılın Ortalarında İlbeyli Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu adlı teziyle tarih uzmanı, 2000 yılında Bâbıâli Yangınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri adlı teziyle tarih doktoru unvanlarını aldı. Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında 2007 yılında doçent oldu. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladıktan sonra 2001 yılında Kafkas Üniversitesi’ne, 2009 yılında Trakya Üniversitesi’ne atandı. 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde profesör kadrosunda çalışmaktadır. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi’nde 2013-2016 yılları arasında bilim kurulu asli üyesi olarak görev yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Bilhassa İstanbul ve Sivas merkezli olmak üzere, Osmanlı’nın son dönemlerinde şehirleşme ve bayındırlık faaliyetleri, gündelik hayatın değişimi, modernleşme hareketleri, eğitim tarihi, kültür tarihi ve Ermeni meselesi konularında yayımlanmış makaleleri, kitapları ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Yayımlanmış eserleri şunlardır: İsmail Hakkı Paşa’nın Sivas Valiliği ve İlk Ermeni Olayları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008; Bin Yılın Çayı: Osmanlı’da Çay ve Çayhane Kültürü, Kapı Yayınları, İstanbul 2012; Descartes, Usul Hakkında Nutuk, çev. İbrahim Edhem Mesud (haz. Ali Utku-K. KUZUCU), Çizgi Yayınevi, Konya 2005; Topluma Hizmet Uygulamaları, (ed. K. KUZUCU-S. T. Kamer), Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2010; Turkish Coffee, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013 (Sabri Koz ile birlikte); Türk Kahvesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2015 (Sabri Koz ile birlikte).

Yazarın Kitapları

Back To Top