skip to Main Content
1898’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Prens Mehmet Refik Açba, Sultan II. Abdülhamid’in mabeyincilerindendi. Annesi Prenses Mahşeref Emuhvari, sarayda hizmet etmiş bir nedime idi. Leyla Hanım’ın ailesi Kafkas aristokrasisine mensup bir hanedandır. Prenses Açba’nın teyzesi Peyveste Hanım ve amcasının kızı Fatma Pesend Hanım Sultan II. Abdülhamid’in eşlerindendi. Bu nedenle ailesi Osmanlı Hanedanı ile akraba idi.

Leyla Hanım devrinin en iyi eğitimini almış olup Fransızca biliyor ve çok iyi arp çalıyordu. Yıldız Sarayı’nın musiki bandosuna dahil olmuştu. 1919 senesinde Sultan Vahideddin’in ilk eşi Nazikeda Kadınefendi’nin nedimeliğine seçildi ve bu hizmetine 1924 senesine kadar devam etti. Osmanlı Hanedanı 4 Mart 1924 tarihinde sürgün edilince Prenses Açba’nın da vazifesi sona erdi ve Sivas’a, halasının yanına gitti. Bu şehirde 1929 ve 1931 seneleri arasında hatıralarını yazdı. Açba, hatıralarını yazan ilk Osmanlı nedimesidir.

Yazarın Kitapları

Back To Top