skip to Main Content
20 Ocak 1893 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1903’te ilkokuldan mezun oldu ve aynı yıl Ankara İdadisi’ne kaydedildi. Subay olan babası Mehmet Ali Bey’in görevi nedeniyle 1905’te İstanbul’a geldiler. Mehmet Fuad önce Yerebatan mevkiinde rüştiye mektebine devam etti, daha sonra Bursa İdadisi’ne kaydoldu. 1911’de mezun olarak İstanbul’daki Harbiye mektebine kayıt edildi. Birinci sınıfı başarı ile bitirdi ve bu sırada Mayıs 1913’te Gelibolu’ya sevk edilerek oradaki Kuva-yı mürettebe kumandanlığı emrine verildi ve evrak kaleminde yazıcı olarak istihdam edildi.

I. Dünya Savaşı başlayınca 1914 yılında ihtiyat zabit namzedi sıfatıyla Harbiye mektebine kaydedildi ve stajdan sonra on arkadaşıyla birlikte 10 Ocak 1915’te İstanbul’dan trenle Ulukışla, Niğde, Kayseri, Sarıkışla, Sivas, Refahiye, Erzincan, Aşkale yolu ile 16 Şubat 1915’te 85. Alay’ın I. Tabur’una tayin edildi. 2 Mart 1916’da Erzurum’da Ruslara esir düştü. İki sene Vetluga’da esaret hayatı yaşadı. 1917’de özgürlüğüne kavuştuktan sonra İstanbul Darülfunun’unda nazarî-amelî Fizik ve Riyaziyat tahsil ederek her iki kısımdan tasdikname ve Paris Elektrik Âli mektebinin Telsiz-Telgraf kısmından da mühendis diploması almıştır. Almanca, Fransızca ve Rusça bilir.

M. Fuad Tokad 1960 yılında İstanbul’daki evinde, altmış yedi yaşında iken hayata gözlerini kapatmıştır.

Yazarın Kitapları

Back To Top