skip to Main Content
1959’da Kırıkkale’de dünyaya geldi. 1977’de Kırıkkale İmam Hatip Lisesi’nden, 1981’de Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan yazar, mezuniyet tezi olarak İmam Malik’in Muvatta adlı eserini tercüme etti. Mu’cem-i Elfaz-ı Kur’an-ı Kerim adlı iki ciltlik eseri Arapçadan Türkçeye çevirdi. Kur’an-ı Kerim Lügati'nin ardından Cevşen’in Nurlarla Şerhi’ni hazırladı. Yazar Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.

Yazarın Kitapları

Back To Top