skip to Main Content
Aslen Kayserili olan Mehmed Şakir 1851 yılında İstanbul’da doğmuş, Mekteb-i Tıbbiye’den mezun olduktan sonra, Kuleli Hastahanesi’nde sağkolağası, Haydarpaşa Askerî Hastahanesi’nde “Tedâbir-i Emrâz-ı Dahiliye ve Tedris-i İlm-i Emrâz-ı Hariciye” memuru olarak tabiplik yapmış, 3. ve 7. Orduların hizmetinde de çalışmıştır. Farklı tarihlerde veba ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklar hakkında tıbbî araştırmalarda bulunmak ve hacıların sağlık durumlarına nezaret etmek üzere özel görevlerle Hicaz, Hindistan, Bağdat, Basra, Kamaran Adası, Yemen’de bulunmuştur. Bu sırada Hicaz ve Yemen’le ilgili telif ve tercüme eserler yazmıştır. Dönüşte, bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra, 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında Teselya’ya gönderilen doktorlar heyeti arasında yer alan Miralay Mehmed Şakir, Dömeke Hastanesi sertabibi iken tifüsten vefat edip, Çatalca’ya defnedilmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca lisanlarını çok iyi bilen Tabip Miralay Mehmed Şakir’in hemen hemen tamamı tıpla ilgili olan ve pek çoğu yazma halinde bulunan birçok eseri vardır.

Yazarın Kitapları

Back To Top