skip to Main Content
1933 yılında Bolu’da doğdu. İlkokulu 1943’te köyünde bitirdi. Farklı hocalardan okuyarak iki senede hıfzını tamamladı. Bolu’da iki sene kalarak talim ve tashih-i huruf okuduktan sonra 1947 yılının sonbaharında İstanbul’a getirilerek Beyoğlu Ağa Camii dâhilinde bulunan cami odalarından birine yerleştirildi. Hafız Kemal Batanay’dan özel olarak musıkî ve tambur dersleri aldı. 1959’da İstanbul İmam-Hatip’ten mezun olarak aynı yıl açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğrenci iken İstanbul Belediye Konservatuarı’na devam ederek musıkî eğitimi aldı. 1987’de Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde genel sekreter ve Tefsir İlim Heyeti’nde yazar ve redaktör olarak çalıştı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde Türk Din Musıkîsi, Asım Ülker Kur’an Kursu’nda “Tilavet Teknikleri” dersleri vermektedir.

Yazarın Kitapları

Back To Top