skip to Main Content
1965 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Görele’de tamamladı. 1982 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nden 1986’da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde XII-XV. Yüzyıllar Arasında Oğuzların Döğer Boyu adlı teziyle 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1988 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1995 yılında tamamladığı Türkiye Selçukluları Zamanında Anadolu’da Ermeniler adlı teziyle doktor unvanını aldı. Halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Mehmet Ersan’ın, Selçuklular ve Beylikler Devri Siyasal ve Sosyal Tarihi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın yayınlanmış kitapları: Selçuklular Devrinde Anadolu’da Ermeniler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2007; Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 2010; Sorularla Selçuklular Tarihi - Selçukluları Yeniden Keşfetmek- Büyük Selçuklular, Timaş Yayınları, İstanbul 2012 (Mustafa Alican ile birlikte); Sorularla Selçuklular Tarihi – Osmanlıdan Önce Onlar Vardı- Türkiye Selçukluları, Timaş Yayınları, İstanbul 2013 (Mustafa Alican ile birlikte); Türklerin Kayıp Yüzyılı Beylikler Devri Türkiye Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul 2014. Çeviri Kitaplar: Wilbrand von Oldenburg, Filistin ve Küçük Asya’ya Seyahat, Almancadan Türkçeye çev.: Mehmet Ersan, İzmir 2000; Reşideddin Fazlullah, Câmiu’t-Tevarih (İlhanlılar Kısmı), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013, (Prof. Dr. İsmail Aka ve Dr. Ahmad Hesamipour Khelejani ile birlikte). Yayına Hazırladığı Kitaplar: I. A. Mac Gahan, Hive Seyahatnâmesi ve Tarihi Musavver, Çeviren: Kolağası Ahmed, İzmir 1995 (Prof. Dr. İsmail Aka ile birlikte); Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Uluslararası Tarih Sempozyumu Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları 16-18 Mayıs 2011/İzmir Bildiriler, Ankara 2013, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (Dr. Nuri Karakaş ile birlikte); Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I Aydınoğulları Tarihi, Ankara 2013, Türk Tarih Kurumu Yayınları, (Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Prof. Dr. Cüneyt Kanat ile birlikte).

Yazarın Kitapları

Back To Top