skip to Main Content
1896 yılında İstanbul’da doğan ve İstanbul Darulfünûn’u Edebiyat Fakültesi’ni bitiren yazar, İstanbul Belediyesi’nin çeşitli kademelerinde çalışmış ve çeşitli yayınlarda yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Türk halk edebiyatı araştırmalarının önde gelen isimlerinden olan ve özellikle İstanbul folkloruna dair araştırmalarıyla tanınan Bayrı, Âşık Remzi Akbaş ve Âşık Hilmi mahlasıyla şiirler de yazmıştır. Yazar 27 Ekim 1958’de vefat etmiştir.

Yazarın Kitapları

Back To Top