skip to Main Content
İzmir/Bayındırlı bir ulema ailesine mensup olan Mehmet Serhan Tayşi, polis memuru babası Ahmet Râsih Bey’in vazifeli olarak bulunduğu Adana’da, 1942’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Ardından, 1970 yılında Fatih Millet Kütüphanesi’ne intisap ederek, sırasıyla memurluk, bölüm şefliği, uzmanlık, başuzmanlık ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında Millet Kütüphanesi Müdürlüğü’ne tayin edildi, 2002 yılı Nisan ayında emekli olana dek görevini sürdürdü. Kültür, kütüphaneler, kütüphanecilik, kitaplar ve tarih konulu makalelerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladı; Mecmuây-ı Tekâyâ, Lemezât-ı Hulviyye, Kıyâfetu’l-İnsâniye gibi klâsik Osmanlıca eserleri günümüz Türkçesine kazandırdı. Mayıs 2015’te İstanbul’da vefat etti.

Yazarın Kitapları

Back To Top