skip to Main Content
1962’de Adana Ceyhan’da doğdu. Ortaokulu Ceyhan’da, liseyi İstanbul’da okudu. 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Yüksek Lisans derecesini aldı. 1988-1991 tarihleri arasında Manchester University, School of Oriental and African Studies ve İngiliz Arşivi’nde araştırmalar yaptı.

1992’de İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Kürsüsü’nde göreve başladı. 1993’te Yardımcı Doçent, 1999’da Doçent, 2005’te ise Profesör oldu. Halen Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde makaleler de yayımlayan Metin Hülagü’nün kitaplarından bazıları şunlardır; Yaralı Mareşal, Gazi Osman Paşa, Osmanlının Son Umudu, Panislamizm 1914–1918, Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde 1897 Türk-Yunan Savaşı, Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri, Regarding to the British Documents the Hijaz Railway, Geçmişteki İzleriyle Kayseri.

Yazarın Kitapları

Back To Top