skip to Main Content
“Hicrî 1322 (M. 1906) senesinde Selânik’te doğdum. Fakat, umumî manada anlaşıldığı gibi ‘Selanikli’ değilim, Türk’üm. Babam askerdi. Devletimizin hudutları içinde olan Selanik’te vazifeli olarak bulunduğu bir sırada dünyaya gelmişim. Bütün Rumeli’yi çok sevdiğim gibi, Selânik’i de çok severim. Fertler ve milletler için hicret mukadderdir. Bizim tarihimiz, yani İslâm tarihi hicrîdir, yani büyük ve mukaddes bir hicretle başlar. Binaenaleyh, biz Müslümanlar için hicret etmenin, muhacir olmanın, ayrıca ulvi bir kıymeti vardır. Biz de anavatan Anadolu’ya hicret ettik. İzdivacım dolayısıyla candan ve gönülden Ayaşlı oldum. Bunu ilâhî bir lütuf olarak kabul ederim. Zira bütün Piran’a çok bağlı olduğum gibi Hacı Bayram-ı Veli’ye(ks) ve onun ikinci halifesi olan Ayaşî Bünyamin-i Veli’ye(ks) çok bağlıyımdır. Hayatta yapayalnız kaldıktan sonra, 1947 senesinde yine yazıya ve gazeteciliğe başladım. Bir gün, hayat mücadelemde, kalemimin bana yardımcı olacağını hiç düşünmemiştim. Halbuki kalemin ne kadar mübarek ve mukaddes olduğunu bize Kur’an-ı Kerim emreder.”

Ömrü kültür hayatımıza hizmetle geçen Münevver Ayaşlı, 20 Ağustos 1999 Cuma günü Rahmet-i Rahman’a irtihal etmiştir.

Yazarın Kitapları

Back To Top