skip to Main Content
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, sosyoloji bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve çevirmenlik yaptıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde çalışmaya başladı. Kemal Karpat'ın çoğu daha önce Türkçe yayınlanmamış makalelerini yedi kitap halinde derledi ve tercüme etti. Sosyal bilimlerin çeşitli dallarında yayınlanmış yirminin üzerinde tercümesi olan Güneş Ayas'ın Dostoyevski'de Batı Sorunu, Musiki İnkılabı'nın Sosyolojisi, Barbar Batı: Bir Aimé Césaire Kitabı ve Müzik Sosyolojisi isimleriyle yayınlanmış dört kitabı vardır.

Yazarın Kitapları

Back To Top