skip to Main Content
İlk-orta-lise öğrenimini Iğdır-Almanya-Ankara hattında tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Köln Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 2000’de doktora yaptı. 2000-2002 yılları arasında Erzincan Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak bulundu. 2002 yılında Anayasa Mahkemesi’nin çağrısı üzerine başladığı raportörlük görevini 2010 yılına kadar sürdürdü. Bu süreçte, ticaret, ekonomi, özelleştirmeler, idari yapılanma, anayasa değişiklikleri, siyasi partilerin kapatılması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması alanlarında hazırladığı görüşlerle Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarının değişmesine katkı sağladı. 2003 yılında Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi ve halen Türkiye Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Telif ve editör olarak yurt dışında çıkardığı pek çok kitabın yanında yurt içinde ve dışında yayımlanmış makaleleri, uluslararası sempozyumlarda bildirileri ve bilimsel toplantı etkinlikleri bulunmaktadır. Halihazırda akademik çalışmalarının yanında güncel hukuksal, siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında makro ölçekte danışmanlık yapmakta, bazı gözlem ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası yayın organlarında kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Yazarın Kitapları

Back To Top