skip to Main Content
Rumeysa Hanım 1873’te (1291) Aredba Prensi Halil Bey’in kızı olarak Karadeniz sahilinde bulunan Adler kasabasında dünyaya geldi. 93 Harbi’nden az önce ailesi onu İstanbul’daki akrabaları, Abdülmecid’in kızı Cemile Sultan’ın saraylısı Suzidil Hanım’ın yanına gönderdi. Rumeysa Hanım’ın babası, aynı zamanda Vahideddin’in kadınefendisi Nazikeda’nın dayısı olduğundan, Rumeysa Hanım Nazikeda’nın başnedîmelik vazifesine getirildi. Bu vazifesi Sultan Vahideddin sürgüne gönderilip orada vefat edinceye kadar devam etti. Sultan Vahideddin’in sürgünde vefatından bir yıl sonra Rumeysa Hanım İstanbul’a döndü ve burada vefat etti. Vefatına kadar çeşitli vesilelerle Türk vatandaşlığına geçmek için uğraştı fakat Sultan Vahideddin’in saraylısı olduğu için bu talebi kabul edilmedi.

Yazarın Kitapları

Back To Top