skip to Main Content
Şadiye Osmanoğlu 1886’da II. Abdülhamid’in Emsâlinur Kadınefendi’den doğma kızıdır. II. Abdülhamid tahttan hal‘ edilip Selanik’e sürüldüğü vakit, o da babasının maiyyetinde Selanik’teki Alâtini Köşkü’nde bir süre sürgün hayatı yaşamış, daha sonra İstanbul’a dönmüş ve Bükreş elçiliği memurlarından Ahmet Fahir Bey ile evlenmiştir. İkinci eşi Paris büyükelçilerinden Reşat Halis Bey’dir. Şadiye Osmanoğlu, hatıralarını Hayat dergisinde tefrika etmiş, 1977’de Cihangir’deki evinde vefat etmiştir.

Yazarın Kitapları

Back To Top