skip to Main Content
29 Ekim 1925’te Çorum’da dünyaya gelen Servet Sami Uysal, İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi’nde (1948-1950) iki yıl okuduktan sonra Türkoloji Bölümü’nü birincilikle bitirmiş (1954); ayrıca Paris Üniversitesi Fonetik Enstitüsü’nden “pek iyi” derece ile mezun olmuş, doktorasını ise “üstün başarı” derecesiyle Sorbonne’da tamamlamıştır (1969). Galatasaray Lisesi’nde müdür muavinliği ve edebiyat öğretmenliği (1956-1963); Brüksel Üniversitesi’nde (1963-1965) ve Paris Üniversitesi’nde (1965-1970), Türk Dili ve Edebiyatı okutmanlığı yapmıştır. Yedi yıl sonra, 1970 başında Avrupa’dan yurda dönen Servet Sami Uysal, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Türkçe Bölümü Başkanlığı’nı, emekli oluncaya kadar sürdürmüştür (1970-1990). Bu sırada ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde on yıl boyunca Fransızca okutmanlığı yapmış (1970-1980); Çapa Tıp Fakültesi’nde de beş yıl süreyle “Türkçe Anlatım Yöntemleri” dersleri vermiştir (1978-1983). Servet Sami Uysal, edebiyat dünyasına küçük yaşlarda şiir yazarak girmiş: On beş yaşında yazdığı ilk hikâyesi ise Türk Yolu gazetesinde yayımlanmıştır... Daha sonraları çeşitli gazete (Cumhuriyet, Vatan, Yeni İstanbul, Akşam, Ulus vb.) ve dergilerde (Varlık, Türk Düşüncesi, Cep Dergisi, Ayda Bir, Hayat, İstanbul vb.); inceleme, deneme, anı, sohbet, şiir, hikâye türünde eserleri, binin üzerinde röportajı, ayrıca çevirileri yayımlanmıştır. Aşk Her Şeyin Üstünde adlı romanı ise Cumhuriyet gazetesinde, tefrika edilmiştir (1954). Radyofonik oyunları, Ankara ve İstanbul Radyoları’nda oynanan Servet Sami Uysal’ın Ionesco ve Camoletti’den çevirdiği çeşitli oyunlar da başta Devlet ve Şehir Tiyatroları olmak üzere özel tiyatrolarca sahnelenmiştir... Ayrıca Necati Cumalı’nın Nalınlar’ını, Les Sabots adıyla Fransızcaya çevirmiş ve bu çeviri Chaillot Sarayı Tiyatrosu’ndaki “Okuma Seansı”nda oynanmak üzere kabul edilmiştir (1966). Yine Necati Cumalı’nın Derya Gülü adlı oyununu La Rose de la Mer adıyla Fransızcaya çevirmiştir (1967). Sermet Sami Uysal, daha çok Abdülhak Şinasi Hisar ve özellikle de Yahya Kemal üzerine yaptığı çeşitli çalışmalarla ve ayrıca yabancılara Türkçe öğretmek için hazırladığı, İstanbul Üniversitesi’nde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserleri ile de tanınır. Türk öğrencileri için hazırladığı ve İstanbul Tıp Fakültesi’nce yayımlanan Türkçe Anlatım Yöntemleri, yine uzun yıllar bu fakültede ders kitabı olarak okutulmuştur. Türk edebiyat tarihine önemli eserler kazandıran Uysal, 31 Mart 2016 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

Yazarın Kitapları

Back To Top