skip to Main Content
1960’da Londra’da dünyaya geldi. Cambridge, Londra ve Oxford Üniversitelerinde Arapça, Farsça ve Türkçe öğrendi, Kahire el-Ezher’de İslamî ilimler üzerinde çalıştı. T.J. Winter, İmam Gazali’nin başyapıtı olan İhya-ı Ulûmi’d-din’in çeşitli bölümlerini İngilizceye çevirmiş; ayrıca Müslüman-Hristiyan ilişkileri, cinsiyet meseleleri ve uluslararası politika konularında çeşitli makaleler yayınlamıştır. Halen Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslamî Araştırmalar alanında öğretim görevlisidir.

Yazarın Kitapları

Back To Top