skip to Main Content
Ufuk Gülsoy, İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı şehirde tamamladı. yüksek öğrenimine, Balıkesir İşletmecik ve Turizm Yüksek Okulu’nda başladı. Daha sonra, adı geçen yüksek okuldan kendi isteğiyle ayrılarak, 1982’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne girdi. 1986’daki mezuniyetinin ardından, aynı fakültenin Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisansını, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rumeli’den Rusya’ya Göçürülen Reaya” isimli çalışmasıyla yaptı. 1990’da Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne geçen Gülsoy, 1994’te “Hicaz Demiryolu” konulu teziyle Doktor oldu. Her iki araştırması da kitap olarak basılan Ufuk Gülsoy, 1995’te Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Aynı yıl Hicaz Demiryolu isimli eserinden dolayı Türk Tarihi Kurumu Teşvik Ödülü’nü kazandı. Dr. Gülsoy, ayrıca, Kültür Bakanlığı ve Türkiye’yi Tanıtma Kurulu desteğiyle hazırlanan Hicaz Demiryolu Belgeseli’nin bilimsel danışmanlığını yaptı. Ardından, TRT tarafından hazırlanan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demiryollarımız adlı belgesele bilimsel katılım ve katkıda bulundu. 1997’de Doçent ve 2003’te Profesör olan Ufuk Gülsoy’un, kitapları dışında, Osmanlı sosyal ve siyasal tarihi ile demiryollarına ilişkin yayımlanmış çok sayıda araştırması ve makaleleri vardır. Halen, bilimsel projeler ve araştırmalar üzerinde çalışan Prof. Dr. Ufuk Gülsoy, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazarın Kitapları

Back To Top