skip to Main Content
1971 yılında Trabzon’da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi’ndeki eğitiminden sonra, 1994 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Özel okullarda ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla, çocuk ve ergen psikoloğu olarak başladığı meslek hayatını yetişkinlerle devam ettirdi. Yetişkin ve çocuk psikoloğu olarak özel danışmanlık merkezlerinde çalıştı. Klinik uzmanlığını, “dinamik” ve “bilişsel-davranışçı” olmak üzere iki farklı ekol temelinde aldı. Çalışmalarını, ağırlıklı olarak ilişki problemleri, takıntılar, anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu), depresyon, bipolar bozukluk, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, işte ve okulda performans kaygısı alanlarında sürdürdü. 2004-2014 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Polikliniği'nde yetişkin psikoloğu ve öğretim görevlisi olarak çalışmış, çeşitli projelerde yer almıştır. Çalışmalarına, 2015 yılından itibaren kendi merkezinde devam etmektedir. Kitapları: Mükemmeliyetçi Kişilik, Aşk Psikolojisi (Funda Güdücü Sağır ile birlikte).

Yazarın Kitapları

Back To Top