İsim:
Halil İnalcık
Yaşadığı Yer:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Eğitim:
E-Posta:
Web:
Hakkında
Halil İnalcık, Ankara Üniversitesi DTCF ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde 1942-1972 yılları arasında tarih profesörlüğü yaptıktan sonra 1972-1986 döneminde Chicago Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak görev almıştır. 1993’te Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kurmuş olup burada Osmanlı tarihi üzerine dersler vermektedir. 72 kitap ve 500’e yakın makalenin yazarı olan İnalcık’ın, İngilizce yayımlanmış The Ottoman Empire - The Classical Age (Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Dönem) ve Economic and Social History of Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi) adlı eserleri Yunanca, Arapça, Rusça ve Lehçeye çevrilmiş bulunmaktadır.

Osmanlı tarihi alanında önde gelen birçok akademisyene hocalık yapan Halil İnalcık’ı Türkiye, ABD, İngiltere, Sırbistan ve Arnavutluk Akademileri aslî üye seçmiş olup ayrıca şimdiye kadar 23 üniversite kendisine fahri doktorluk unvanı tevcih etmiştir. Türk bilimini dünya ölçüsünde temsil eden İstanbul doğumlu tarihçimiz Temmuz 2016 tarihinde 100 yaşında vefat etmiştir.