Osmanlı Devleti'nin Kısa Sosyal Tarihi - Timaş Yayınları

osmanli-devletinin-kisa-sosyal-tarihi-9786050830569.jpg
INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sosyal Tarihi

Karpat'ın uzun kaleminden Osmanlı'nın Kısa Sosyal Tarihi
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Osmanlı Tarihi
Sayfa / Ebat: 256s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Mayıs’19 / Ocak’23
Baskı Sayısı: 3
Kapak Tasarım:
Yayına Hazırlayan:
ISBN: 978-605-08-3056-9
Barkod: 9786050830569
Alt Başlık: Osmanlı Devleti'nin Kısa Sosyal Tarihi
Üst Başlık: Âyanlar, Bürokrasi, Demografi ve Modernleşme
200.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak

Sosyal tarih denildiği zaman akla gelen önemli tarihçilerden G. M. Trevelyan klasikleşmiş olan English Social History adlı eserinde sosyal tarihi siyasi tarihin hariç bıraktığı ya da unuttuğu insanların tarihi olarak tanımlar. Bunu yaparken, insanları siyasetten bağımsız düşünmenin zor olduğunu ve hele İngiltere insanı için bunun daha zor olduğunu belirtir. Sosyal tarih olmaksızın iktisadi ve siyasi tarihin anlaşılamayacağını savunur. Bu sözleri Osmanlı tarihi ve insanına uyarlamamız mümkündür. Nitekim XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Charles Issawi, Roger Owen, Halil İnalcık, Donald Quataert, Nikolai Todorov gibi tarihçi ve sosyal bilimciler “Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin” farklı dönemlerine ve bölgelerine ışık tutmaya çalıştılar. Bu çalışmaların hiçbirisi “devlet”i konu dışında bırakmamıştır. Bu çalışmalarda birinci ve ikinci elden nicel ve nitel veriler kullanılarak Osmanlı toplumunun bürokrasiden başka diğer unsurları da incelenmiştir.

Elinizdeki bu kitap, merhum Kemal Karpat’ın vefatından kısa bir süre önce arşivini düzenlediği sırada, ayırıp yayınevinin mutfağına gönderdiği, bir yönüyle yukarıda ismi verilen sosyal bilimcilerin takip ettiği metot ve verileri kullanmak suretiyle oluşturulmuş bir sosyal tarih çalışmasıdır. Osmanlı Devleti’nin devraldığı tarihsel miras ve coğrafya üzerine kurduğu özgün sosyo-politik, ekonomik, kültürel ve askerî yapılanmasının bilhassa XVI. yüzyılın sonundan itibaren yaşadığı dönüşümün sebepleri mukayeseli bir bakış açısıyla tahlil edilmektedir. Karpat, kendisine has üslubu ve metodolojisiyle Osmanlı siyasası ve toplumsal yapısı üzerindeki temel dinamiklerin paradoksal değişimini genel yönleriyle tahlil ederken çok ilginç ayrıntılara değinmek suretiyle hem bir bütün halinde Osmanlı tarihini incelemiş hem de birtakım ayrıntıları da ihmal etmediğini göstermiştir. Merhum Kemal Karpat’ın 35 yıl önce hazırladığı bu kitabı neşretmekle hüzünlü bir sevinç yaşamaktayız.

Editörün görüşü
Çok yakında kaybettiğimiz Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerinden Kemal H. Karpat'ın yayınevine gönderdiği son çalışmalardan olan Osmanlı Devleti'nin Kısa Sosyal Tarihi kitabı Osmanlı Devleti’nin son üç asırlık tarihinin sosyal, ekonomik, askerî ve siyasi dönüşümüne yol açan toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel olguları sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, demografi, istatistik gibi disiplinlerin yöntem ve bulgularıyla makro açıdan inceleyen çok önemli bir çalışmadır.
En önemli cümle
Osmanlı Devleti, Avrupa’nın kapitalist düzenine kafa tutabilecek, teknolojisini özümseyecek temel toplumsal şartlara sahipti.
Bu kitap neden önemli
Bu tercüme hazırlanırken Kemal H. Karpat Hoca ahirete intikal etti ve ne yazık ki bir kitabının daha neşredilmesi mutluluğunu yaşayamadı. Velut bir yazar ve akademisyen olarak uzun bir ömre büyük eserler sığdıran ve Osmanlı tarihi çalışmalarını uluslararası ölçekte ve standartlarda ele alan Karpat, yerli ve yabancı pek çok tarihçinin yetişmesine vesile oldu. Tarihçiliğini, yaşadığı dönemden bağımsız tutmadı ve çağdaş Türkiye’nin siyasi, sosyal, kültürel, askerî ve ekonomik meselelerine dair de kalıcı monografiler kaleme almak suretiyle pek çok meslektaşına göre farklı olduğunu fiilen göstermiş oldu. Merhum Karpat bu kitabında, Osmanlı Devleti’nin devraldığı tarihsel miras ve coğrafya üzerine kurduğu özgün sosyo-politik, ekonomik, kültürel ve askerî yapılanmasının bilhassa XVI. yüzyılın sonundan itibaren yaşadığı dönüşümün sebeplerini mukayeseli bir bakış açısıyla tahlil etmektedir. Ayrıca kendisine has üslubu ve metodolojisiyle Osmanlı siyasası ve toplumsal yapısı üzerindeki temel dinamiklerin paradoksal değişimini genel yönleriyle tahlil ederken çok ilginç ayrıntılara değinmek suretiyle hem bir bütün halinde Osmanlı tarihini incelemiş hem de birtakım ayrıntıları da ihmal etmediğini göstermiştir.
Anahtar kelime
Tarih, Osmanlı Tarihi, Bürokrasi, Demografi, Modernleşme, Yeniçeriler, Sultan Abdülmecid, Sultan Iı. Abdülhamid, Sosyal Tarih

Diğer kitaplara göz atın

Yeni
bozkirin-asenalari-turk-tarihinde-kadin-liderler-9786256767218.jpg

Bozkırın Asenaları: Türk Tarihinde Kadın Liderler

Timaş Tarih
225.00 TL